Kandidatura za člana občinskega sveta

Kandidatura za člana občinskega sveta

Lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, izvedemo vsake štiri leta. V občinah, kjer so ustanovljeni ožji deli, ob tem volimo tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti.

Kandidate in liste kandidatov za občinski svet določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Kandidate za člane občinskih svetov, ki so predstavniki italijanske in madžarske narodne skupnosti v posameznih občinah, določijo volivci, ki so pripadniki teh narodnih skupnosti s podpisi najmanj 15 volivcev.

Kandidate za člane občinskih svetov, ki so predstavniki romske skupnosti v posameznih občinah, določijo volivci, ki so pripadniki romske skupnosti v s podpisi najmanj 15 volivcev ali pa ga določi organ društvene organizacije Romov v občini.

Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata.

Lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, izvedemo vsake štiri leta. V občinah, kjer so ustanovljeni ožji deli, ob tem volimo tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti.

Član občinskega sveta je lahko izvoljen tudi za člana sveta ožjega dela občine in lahko opravlja obe funkciji. Funkcija člana občinskega sveta pa ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega sveta občine in z delom v občinski upravi.

Pri lokalnih volitvah imate volivci volilno pravico samo v občini, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Če stalnega prebivališča nimate prijavljenega, volite v občini, kjer imate prijavljeno začasno prebivališče.

Na lokalnih volitvah lahko volite ali ste voljeni, če ste na dan glasovanja dopolnili najmanj 18 let in ste:

  • državljani Republike Slovenije (RS),
  • državljani drugih držav članic Evropske unije, ki imate dovoljenje za stalno prebivanje s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS.

Na lokalnih volitvah lahko volite tudi tujci, ki imate dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Omejitev izvrševanja volilne pravice na lokalnih volitvah velja za osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo ali podaljšano roditeljsko pravico po določbah zakona, ki ureja volilno pravico za volitve v Državni zbor.


Avtor: Pisarna

Objavljeno:

Zadnja sprememba: 4.10.2022 ob 3:03

Povzeto po objavi v/na eUprava

Povezava: e-uprava.gov.si

Povezane objave

Lokalne volitve

Na lokalnih volitvah volimo župana in člane občinskega sveta.

Kandidatura za župana

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih...

Srečno in veselo, zdravo in tapravo!

Želimo vam sreče, zdravja, zadovoljstva in osebnih uspehov polno leto 2023!

Potrjene kandidature za lokalne volitve 2022

Občinska volilna komisija je 24.10.2022 na sestanku pregledala in potrdila prejete vloge.

Zahvala

Zahvaljujemo se vsem, ki ste - neugodnemu urniku krajevnega urada navkljub - overili svoje podpise podpore za kandidatno listo za občinski svet in...

Potrebujemo vaše podpise podpore

Če hočemo oddati kandidatno listo za občinski svet in za župana, moramo obvezno priložiti še podpise podpore. Pomagajte nam, da lahko mi...

Pa začnimo!

Po letih opazovanja, komentiranja in zmajevanja z glavo smo se odločili, da gremo letos skupaj v ta projekt. Želimo spremembe. Zahtevamo spremembe!

Pridružite se nam na Facebook strani in sodelujte v debati.