Lokalne volitve

Lokalne volitve

Na lokalnih volitvah volimo župana in člane občinskega sveta.

Lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, izvedemo vsake štiri leta. V občinah, kjer so ustanovljeni ožji deli, ob tem volimo tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti.

Na lokalnih volitvah lahko volite ali ste voljeni, če ste na dan glasovanja dopolnili najmanj 18 let in ste:

  • državljani Republike Slovenije (RS),
  • državljani drugih držav članic Evropske unije, ki imate dovoljenje za stalno prebivanje s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS.

Na lokalnih volitvah lahko volite tudi tujci, ki imate dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Omejitev izvrševanja volilne pravice na lokalnih volitvah velja za osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo ali podaljšano roditeljsko pravico po določbah zakona, ki ureja volilno pravico za volitve v Državni zbor.

Pri lokalnih volitvah imate volivci volilno pravico samo v občini, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Če stalnega prebivališča nimate prijavljenega, volite v občini, kjer imate prijavljeno začasno prebivališče.

Redne volitve v občinske svete se opravijo tretjo nedeljo v novembru. Volitve potekajo na voliščih, v nekaterih primerih, ki jih določa zakon, pa lahko volivci glasujejo tudi:

  • po pošti, lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo okrajni volilni komisiji v roku iz prejšnjega stavka in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. To sporočilo velja do preklica. Prvo sporočilo o stalnem glasovanju po pošti mora invalid posredovati v roku iz prejšnjega odstavka,
  • na domu, če se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

 

Pred začetkom glasovanja mora član volilnega odbora ugotoviti istovetnost volivca z osebnim dokumentom ali na drug način.

Če občinski svet šteje od 7 do 11 članov, člane volimo po večinskem načelu. Če šteje 12 do 45 članov, člane volimo po proporcionalnem načelu.

Člane občinskega sveta, ki so predstavniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti, volimo po večinskem načelu.


Avtor: Pisarna

Objavljeno:

Zadnja sprememba: 4.10.2022 ob 3:45

Povzeto po objavi v/na eUprava

Povezava: e-uprava.gov.si

Povezane objave

Kandidatura za člana občinskega sveta

Lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, izvedemo vsake štiri leta. V občinah, kjer so ustanovljeni ožji deli, ob...

Kandidatura za župana

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih...

Srečno in veselo, zdravo in tapravo!

Želimo vam sreče, zdravja, zadovoljstva in osebnih uspehov polno leto 2023!

Potrjene kandidature za lokalne volitve 2022

Občinska volilna komisija je 24.10.2022 na sestanku pregledala in potrdila prejete vloge.

Zahvala

Zahvaljujemo se vsem, ki ste - neugodnemu urniku krajevnega urada navkljub - overili svoje podpise podpore za kandidatno listo za občinski svet in...

Potrebujemo vaše podpise podpore

Če hočemo oddati kandidatno listo za občinski svet in za župana, moramo obvezno priložiti še podpise podpore. Pomagajte nam, da lahko mi...

Pa začnimo!

Po letih opazovanja, komentiranja in zmajevanja z glavo smo se odločili, da gremo letos skupaj v ta projekt. Želimo spremembe. Zahtevamo spremembe!

Pridružite se nam na Facebook strani in sodelujte v debati.